Профорієнтаційна сторінка

Етапи та зміст профорієнтаційної роботи в закладі освіти

З урахуванням психологічних і вікових особливостей школярів можна виділити наступні етапи та зміст профорієнтаційної роботи в закладі освіти:

1-4 класи:

Формування у молодших школярів ціннісного ставлення до праці, розуміння його ролі в житті людини і в суспільстві, розвиток інтересу до навчально-пізнавальної діяльності, заснованої на посильної практичної включеності в різні її види, в тому числі соціальну, трудову, ігрову , дослідницьку.

5-7 класи:

Розвиток у школярів особистісного сенсу в придбанні пізнавального досвіду і інтересу до професійної діяльності; подання про власні інтереси і можливості (формування образу “Я”); придбання первинного досвіду в різних сферах соціально-професійної практики: техніці, мистецтві, медицині, сільському господарстві, економіці та культурі. Цьому сприяє виконання учнями професійних проб, які дозволяють співвіднести свої індивідуальні можливості з вимогами, що висуваються професійною діяльністю до людини.

8-9 класи:

Уточнення освітнього запиту в ході факультативних занять та інших курсів за вибором; групове та індивідуальне консультування з метою виявлення та формування адекватного прийняття рішення про вибір профілю навчання; формування освітнього запиту, відповідного інтересам і здібностям, ціннісним орієнтаціям.

10-11 класи:

Навчання діям по самопідготовці і саморозвитку, формування професійних якостей в обраному виді праці, корекція професійних планів, оцінка готовності до обраної діяльності.

Зміст профорієнтації в умовах безперервної освіти. Рішення задач профорієнтації здійснюється в різних видах діяльності учня (пізнавальної, суспільно корисною, комунікативної, ігрової, продуктивній праці).

Корисні ресурси:

ПЛАТФОРМА З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ КАР'ЄРИ

ПРОЄКТ «ОБЕРИ ПРОФЕСІЮ СВОЄЇ МРІЇ»