Учнівське самоврядування

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про повну загальну середню освіту» в  закладі освіти діє учнівське самоврядування з метою формування та розвитку громадянських, управлінських і соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя тощо.

Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через органи учнівського самоврядування.

Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, а також вільно обирати та бути обраними до виборних органів учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування  діє на рівні класів, закладу освіти.

У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються законодавством, правилами внутрішнього розпорядку та статутом про учнівське самоврядування закладу освіти.